SHADOWS TORRENTS - DARMOWE TORRENTY - FILMY GRY PROGRAMY

Seed:38
Leech:137


Seed:342
Leech:338


Seed:336
Leech:386


Seed:498
Leech:225


Seed:619
Leech:693


Seed:674
Leech:177


Seed:1tyś
Leech:1tyś


Seed:159
Leech:280


Seed:16
Leech:58


Seed:2tyś
Leech:1tyś


Seed:636
Leech:440


Seed:689
Leech:389


Seed:519
Leech:467


Seed:410
Leech:183


Seed:479
Leech:286


Seed:982
Leech:238


Seed:461
Leech:138


Seed:1tyś
Leech:272


Seed:431
Leech:241


Seed:650
Leech:267


Seed:464
Leech:327


Seed:138
Leech:285


Seed:217
Leech:185


Seed:524
Leech:23


Seed:1tyś
Leech:196


Seed:10
Leech:51


Seed:57
Leech:239


Seed:604
Leech:638


Seed:105
Leech:172


Seed:57
Leech:203

Kategorie
Polecane Przeglądarki

mozilla chrome chrome explorer
Adobe Flash Player

Adobe Flash Player
Hosting zapewnia

HostMark.pl
TwójLimit

website counter
Dołącz i zarabiaj

opinie.pl
Dołącz i zarabiaj

swpanel.pl
Dołącz i zarabiaj

greenpanthera.com
Dołącz i zarabiaj

cashbackrabat.pl
Statystyki

website counter
Przeglądaj
<< Poprzednia      Następna >>
1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 57541 - 57550 | 57551 - 57560 | 57561 - 57561
***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:58:19
Rozmiar: 69.97 MB
Seedów: 5
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Archiwum Filomatów. Cz.2 - Materyały do historyi Towarzystwa Filomatów. T.2
Tom: 2.2
Rok: 1921
Wydawca: Akademia Umiejętności
Seria: Archiwum Filomatów, 2.2
Format: pdf

..::(Opis)::..

  Takie tam o archiwum Filomatów.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:52:56
Rozmiar: 49.88 MB
Seedów: 4
Peerów: 1
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Archiwum Filomatów. Cz.1 - Korespondencya 1815-1823. T.2, 1820
Tom: 1.2
Rok: 1913
Wydawca: Akademia Umiejętności i Towarzystwa dla Popierania Wydawnictw Akademii
Seria: Archiwum Filomatów, 1.2
Format: pdf

..::(Opis)::..

  Takie tam o archiwum Filmatów.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:52:29
Rozmiar: 105.81 MB
Seedów: 6
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Z filareckiego świata: zbiór wspomnień z lat 1816-1824
Rok: 1924
Wydawca: Bibljoteka Polska
Format: pdf

..::(Opis)::..

Takie tam wspomnienia.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:52:05
Rozmiar: 86.96 MB
Seedów: 5
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Archiwum Filomatów. Cz.2 - Materyały do historyi Towarzystwa Filomatów. T.3
Tom: 2.3
Rok: 1934
Wydawca: Akademia Umiejętności
Seria: Archiwum Filomatów, 2.3
Format: pdf

..::(Opis)::..

  Takie tam o archiwum Filomatów.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:52:01
Rozmiar: 48.81 MB
Seedów: 4
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Archiwum filomatów. Listy z zesłania. T.2, Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina
Tom: 2
Rok: 1999
Wydawca: Ancher
Format: pdf

..::(Opis)::..

Takie tam o Filomatach.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:51:46
Rozmiar: 71.51 MB
Seedów: 7
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Rok: 2012
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Format: pdf

..::(Opis)::..

Rozprawa poświęcona dziejom Uniwersytetu Wileńskiego na przełomie XVIII i XIX wieku przygotowana na podstawie licznych starannie zebranych i przeanalizowanych źródeł. Autorka omawia organizację uczelni, jej profesorów, studentów i wychowanków. Praca zawiera również bardzo obszerną i szczegółową bibliografię źródeł i opracowań na temat tej uczelni.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:51:37
Rozmiar: 34.00 MB
Seedów: 5
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Kreacja tożsamości kulturowej Litwy w pracach Wileńskiej Komisji Archeologicznej i Muzeum Starożytności w latach 30.-70. XIX wieku
Rok: 2012
Wydawca: Semper
Format: pdf

..::(Opis)::..

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie o źródła litewskiego odrodzenia narodowego, zwłaszcza o źródła materialne, o rolę ar- cheologii, kolekcjonerstwa i muzealnictwa w kształtowaniu mitów narodowych Litwy. Bohaterów współczesnego litewskiego panteonu narodowego – m.in. Kiejstuta, Bogusława i Janusza Radziwiłłów – a także symboliczne dziś miejsca – Kiernów, Troki, Wilno oraz Birże – ocalili od zapomnienia ludzie, o których dziś niewielu pamięta.
Przedmiotem badań autorki są drukowane i rękopiśmienne źródła z epoki, znajdujące się w archiwach Polski i Litwy.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Historia, historyzm i regionalizm na przełomie XVIII i XIX wieku
1. Źródła fascynacji historią
2. Wykopaliska

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:50:56
Rozmiar: 28.63 MB
Seedów: 10
Peerów: 0
Pobrano: 1 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Historie Polski w XIX wieku. T.1, Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura
Rok: 2013
Wydawca: Wydawnictwo DiG
Format: pdf

..::(Opis)::..

Książka Historie Polski w XIX wieku, pod redakcją Andrzeja Nowaka, daje początek niezwykle obszernemu wydawnictwu, które jest rezultatem projektu zrealizowanego przez Muzeum Historii Polski. Jest to nowa synteza naszych dziejów, obejmująca porozbiorowe dzieje Rzeczypospolitej, która skupiła wokół idei książki grupę wybitnych autorów, specjalistów w zakresie historii XIX i początków XX w., reprezentujących różne ośrodki akademickie w kraju.

Tom pierwszy wymienionego wydawnictwa skupia się na wieku XIX i dotyczy kwestii ogólnych, mających charakter wprowadzający do pozostałych tomów. Mają one zarazem zasadnicze znaczenie dla całej książki. Nie były one nigdy tak szeroko dotychczas omawiane. O charakterze i randze zagadnień poruszonych w tomie pierwszym INFOrmują tytuły po

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:50:44
Rozmiar: 74.80 MB
Seedów: 4
Peerów: 0
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Polskie czasOPISma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851
Rok: 1966
Wydawca: PWN
Format: pdf

..::(Opis)::..

Takie tam o Polskich czasOPISmach.

***Torrent***
Kategoria: E-Booki » Pozostałe

Dodał: ProszeNieBan
Data dodania:
2020-04-09 23:50:34
Rozmiar: 26.53 MB
Seedów: 6
Peerów: 1
Pobrano: 0 razy

Komentarze: 0..::(Info)::..

Tytuł: Narodowa demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918
Rok: 2010
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Format: pdf

..::(Opis)::..

Głównym celem, jaki stawiał sobie autor, przystępując do pracy nad niniejszą książką, było szczegółowe ukazanie procesów i etapów kształtowania się myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zdawało się to o tyle istotne, iż działacze obozu narodowego działający na tych ziemiach nie do końca identyfikowali się z hasłami głoszonymi przez ich ideowych kolegów i przyjaciół z innych terenów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydaje się, że wielopłaszczyznowość myśli politycznej obozu narodowego na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, złożoność i niebanalność tych rozważań, w pełni

Przeglądaj
1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 57541 - 57550 | 57551 - 57560 | 57561 - 57561
<< Poprzednia      Następna >>